Výuka a kurzy tance

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE

Tanec je zaměřen na všeobecnou přípravu dětí, dívek a žen pro tanec. Lekce jsou zaměřeny na správné držení těla, rozvoj pohybové koordinace, pohybový rozsah a muzikálnost tanečního projevu.

Při výuce se vychází z pohybové, taneční a baletní průpravy a zejména ze základů latinskoamerických tanců.

V kurzu pro děti se děti seznámí s pěti latinskoamerickými tanci, kterými jsou samba, cha-cha, rumba, give a samba. Naučí se základní kroky každého z těchto tanců a choreografie, složené ze základních figur. To vše i bez tanečního partnera.

Při tanci je kladen důraz na správné držení těla, přesné technické provedení prvků, které zaručí jistotu a stabilitu na tanečním parketu, vedení pohybů paží, dodržování charakteru jednotlivých tanců a prožitek z krásného pohybu.